Inschrijving deelnemers


Aanmelden voor de toertocht van 2018 is mogelijk vanaf 1 maart 2018

Let op we hebben een gering aantal plaatsen voor de toertocht  Vol = Vol   

Kosten voor deelname toertocht € 17.50,-   per persoon incl. koffie vooraf en lunch onderweg  en nadien eten

We zullen een melding maken op de site als de plaatsen bezet zijn.

Betaling voor de toertocht voor aanvang tocht 

Komt u er niet uit met aanmelden neem dan contact op met 06-10016046


Deelname voor de oldtimershow op zondag is gratis

We hebben plek voor tractoren auto's  motoren vrachtwagens enz.

Aanmelden voor show is mogelijk vanaf 1 maart 2018

Maximaal 1 bijrijder per voertuig

Lukt het niet om u op te geven via de pagina stuur dan een mail naar info@oldtimershowdiepenheim.nl

of bel naar 06-10016046

Bij binnenkomst ontvangt u een koffiebon en broodjes

Indien U de bijrijder niet aanmeld hebben we helaas voor diegene geen broodjes.

Bij de ingang van het terrein kunt u zich meteen aanmelden

Het is niet mogelijk het terrein eerder te betreden dan op zaterdag morgen van 8.00 tot 17.00 de volgende mogelijkheid is op zondag morgen van 7.00 tot 9.30.

Wilt u na 10.00 uur het terrein betreden dan betaald u entree.


Huisregels

Het is verboden vuur, in welke vorm dan ook te maken

Het is verboden geluidsoverlast te veroorzaken door harde muziek en aggregaten

Gebruik van lekbak of mat is verplicht!  Schade door lekkage, hoe groot dan ook is voor verantwoording/rekening van de deelnemer. Er is een mogelijkheid om een lekbak te kopen bij de ingang van het terrein

Werp u afval in de bestemde afvalcontainers.

Machines en motoren mogen draaiend worden gedemonstreerd  mits onder kundig toezicht.

Minimale leeftijd voor deelnemende voertuigen e.d. is 25 jaar. 

Voertuigen moeten voorzien zijn van een Verzekering Wettelijke aansprakelijkheid.

Het is niet toegestaan om stukken terrein af te zetten.

Aanwijzingen van verkeersregelaars/vrijwilligers van de organisatie dienen direct te worden opgevolgd!

Het is niet toegestaan het evenement op zondag voor 17.00 te verlaten.

Let op wanneer wij vernielingen constateren wordt daarvan aangifte gedaan bij de politie en alle schade zal op de daders worden verhaald

Share by: